Advokátska kancelária sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva a má značné skúsenosti s poskytovaním právych služieb obchodným spoločnostiam v ich podnikaní. So zastupovaním obchodných spoločností je obvykle spojené aj poskytovanie právnych služieb okrem obchodného práva aj v oblasti pracovného práva, finančného práva( vrátane daňového) a správneho práva. V spolupráci s PRVÝM PORADENSKÝM DOMOM advokátska kancelária zabezpečuje komplexný konzultačný a poradenský servis v oblastiach:
 
  • právnych služieb
  • audítorských služieb
  • vedenia a spracovania účtovníctva
  • ekonomického, účtovného a daňového poradenstva.